Posted in Բանավոր մաթեմատիկա

Բանավոր մաթեմատիկա

Безымянный

Պատ.՝21

Պատ՝.101

 

 

Արմենի գրքերը 13-ով շատ են Կարենի գրքերից: Նա իր գրքերից 3 հատը տվեց Կարենին: Դրանից հետո Արմենը Կարենից քանի՞ գիրք ավելի ունեցավ:

Լուծում

13-3=10

10-3=7

 

                                         Պատ՝. 7գիրք

 

Posted in Բանավոր մաթեմատիկա

Բանավոր մաթեմատիկա

Մենք օրվա ընթացքում ուտում ենք 3 անգամ: Քանի՞ անգամ ենք մենք ուտում շաբաթվա ընթացքում:
(A) 7 (B) 18 (C) 21 (D) 28 ( Е) 37
Յուրաքանչյուր կողմում թվերի գումարը դարձրու  16:
Յուրաքանչյուր կողմում թվերի գումարը դարձրու20:
Posted in Բանավոր մաթեմատիկա

Բանավոր մաթեմատիկա

4.21, 19, 30, 25, 3, 12, 9, 15, 6, 27 թվերից ընտրեք երեք թիվ, որոնց գումարը 50 լինի:

19+6+25=50

1)Ինչպե՞ս երեք հատ 5-երի միջոցով ստանալ 4:2) Հինգ հատ 1-երի միջոցով ստանալ 100:

111-11=100
3) Վեց 9-երի միջոցով ստանալ 100:
4) Հինգ հատ 5-երով ստանալ 31:
5) Հինգ հատ 4-ներով ստանալ 55: